RC Torhout-Houtland
Welcome at Rotary Club Torhout-Houtland

Woordje van de voorzitter

Rotary: making a differenceRotary: making a difference

Beste Rotary-vriendinnen en vrienden,

Elk jaar stelt de RI-voorzitter een leidraad voor onder de vorm van een thema of een programma.

Het jaarthema van onze nieuwe internationale voorzitter Ian Riseley (een Australiër) is “MAKING A DIFFERENCE”.

Elke actie van Rotary heeft als doel in min of meerdere mate bij te dragen aan de verandering en verbetering van het leven van de betrokkenen.  De wereld fundamenteel veranderen is misschien wat hoog gegrepen,  maar door elke dag een steentje bij te dragen maakt Rotary onze wereld elke dag een beetje beter.

Rotary maakt wel degelijk het verschil!

De bekendste internationale actie van Rotary is wellicht “End Polio Now”. Toen Rotary International zich in 1985 tot doel stelde om de Polio uit te roeien werden veel wenkbrauwen gefronst. Met de steun van belangrijke partners die zich aansloten bij de actie is de Rotary erin geslaagd om het aantal polio-gevallen met 99,9% te doen dalen. Dat is enorm. Slechts in 3 landen komt Polio thans nog voor, zijnde Afghanistan en Pakistan en Nigeria. Het is de bedoeling dat de wereld binnenkort Polio-vrij verklaard wordt.

Talloze initiatieven zijn door Rotary in gang gezet en op regelmatige basis komen er nieuwe bij:

Nationale Vereniging tot Steun aan de Gehandicapten, Rotary Clubs for Development (kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg ter bestrijding van armoede), Ziekenhuis Zonder Grenzen, de Aquabox, de ShelterBox, enz…

Ook onze club maakt het verschil! Ik denk hierbij alleen al aan onze laatste twee internationale projecten; meer bepaald:

-  een aardappelverwerkingsmachine voor de landbouwerscoöperatieve “ConPapa” in Ecuador

- een vriesdroogkamer voor kansarme aardappeltelers in het Andesgebergte van Peru

Daarbij sloegen we telkens 2 vliegen in een klap want ook de leerlingen van het VTI Torhout konden een unieke ervaring opdoen.

Als Rotarians zijn wij het aan de wereld verplicht om aanwezig te blijven, onze taak te vervullen en verder het verschil te blijven maken!

Wij hebben iets unieks dat we moeten blijven koesteren.

De laatste jaren heeft onze Rotaryclub een gestadige groei gekend. Van bestaande, nieuwe, oudere en jongere leden, een hechte groep maken die er samen voor gaat is niet evident. Samenhorigheid, groepsgevoel en betrokkenheid is meer dan ooit hetgeen we in onze club vandaag nodig hebben.  Daaraan wens ik dit jaar dan ook te werken. De commissie clubzaken heeft hiervoor in het werkjaar van Peter al een programma voorbereid.

Dan had ik nu graag mijn bestuur voorgesteld:

Comité 2017-2018

- De voorzitter: Joris Boedts

- De zittende nominé: Els Desmyttere (goedgekeurd door de Assembly op 7/12/2016)

- De past-voorzitter: Peter Santens

- De secretaris (duobaan): Bart Luca

- De penningmeester: Benoit Declercq

- De clubmeester: Hugo Dekeyzer

- De voorzitter commissie “Ledenbestand”: Petrick Step

- De voorzitter commissie “Rotary Foundation”: Willy Moeyaert

- De voorzitter commissie “ Communicatie”: Isabelle Vermander

Commisievoorzitters 2017-2018

Beroepen: Patrick Dedeyne

Dienst aan de gemeenschap: Heidi Pollet

Internationaal: Geert Biebaû Jeugd: Roland Denys

Clubzaken: Kristof Sanders en Ann Stael

Fundraising: Francis Claeys

Aan de commissievoorzitters wil ik vragen om zo spoedig mogelijk hun commissie samen te stellen, voor zover nog niet gebeurd. Aan de leden wil ik vragen om u zo spoedig mogelijk aan te sluiten bij één of eventueel meerdere commissies.

Let’s make a difference!

Joris Boedts,

Voorzitter Rotary Torhout-Houtland werkjaar 2017-2018


Latest News

more »