RC Torhout-Houtland
Welcome at Rotary Club Torhout-Houtland

OC Cirkant krijgt bijdrage van 8000 euro voor Rotary-huisje

Op het terrein van OC Cirkant (vroegere naam: Engelbewaarder) kunnen mensen met een beperking al enkele jaren genieten van het belevingsbos. Recent werd daarin een houten inloophuisje gebouwd, waar kleine dieren (pony’s, konijnen, cavia’s en hamsters) hun hokje hebben. In een beschermde omgeving geven dieren een extra dimensie aan de boswandeling. Een schuifdeur en een goede ondergrond zorgen ervoor dat patiënten die iets moeilijker te been zijn of in een rolwagen zitten, toch makkelijk toegang hebben tot de dieren. Een bankje in het huisje geeft hen de mogelijkheid om op een gezellige manier eventjes in die beschermde cocon te vertoeven.

Wat is Rotary?

Rotary is een wereldwijde serviceorganisatie, gesticht in 1905 in Chicago. Het doel van Rotary is om op een ethische wijze met elkaar om te gaan in het zakenleven. Rotary verenigt professionals - zowel mannen als vrouwen  - die een leidinggevend functie hebben in de maatschappij of het bedrijfsleven.

 

Rotary tel 35.000 clubs in 200 landen, voor samen 1.250.000 leden.

 

Onze club zelf Torhout-Houtland werd gesticht in 1984 door 20 stichtende leden en telt vandaag 57 leden en twee ereleden waaronder minister Hilde Crevits.

Om de vriendschapsbanden onder de leden sterk te houden wordt er wekelijks samengekomen met alle leden, met een eenvoudige dagschotel en waar sprekers hun visie op de maatschappij komen uiteenzetten, of waar sociale organisaties hun noden aan ons komen voorstellen. Daarnaast zijn er wekelijks commissievergadering waar leden de lopende projecten opvolgen en waar ook nieuwe sociale projecten worden uitgewerkt.

 

Om al deze projecten te kunnen steunen, organiseren we elk jaar een aantal fundraising activiteiten: de belangrijkste zijn deze in januari, ons nieuwjaarsconcert in het kursaal Oostende, met telkens 1400 aanwezigen; en in november met onze wijnverkoop. Iedereen is hierop van harte welkom!

 

Steun aan Rotary Huisje

OC Cirkant is een ortho-agogisch centrum en biedt intensieve woonondersteuning voor 122 volwassenen met een matig, ernstig tot diep verstandelijke, al dan niet meervoudige beperking. Daarnaast biedt de voorziening ook waardevolle dagondersteuning aan 13 volwassenen met een gelijkaardige beperking.

 

Het Rotary Huisje werd gerealiseerd met de steun van de Rotary Torhout-Houtland. Hiervoor werd 8000€ voorzien, 4000€ vanuit de club zelf en 4000€ onder de vorm van een District Grant. Deze District Grant werd vanuit de Rotary Foundation als extra steun verkregen. In 1917 werd Rotary Foundation opgericht om de grote sociale projecten van de clubs te kunnen financieren. Rotary Foundation centraliseert diverse fondsen die door de verschillende clubs verzameld worden, met de bedoeling projecten van de lokale clubs te subsidiëren. Het Rotary Huisje werd dus deels mogelijk door de extra steun vanuit Rotary Foundation.

 

Rotary Torhout-Houtland steunt OC Cirkant al meerdere jaren. Zo werd in het verleden ook een busje van een lift voorzien, rustbanken en tafels in het belevingsbos en een tillift.

 

Een greep uit onze steunacties van dit jaar:

Rotary Torhout-Houtland maakt er dit jaar een speerpunt van om scholen te ondersteunen om minder bedeelde kinderen te helpen. Een 45tal scholen uit de regio konden hiervoor hun aanvraag indienen en we steunden diverse aanvragen voor in totaal 7400€. Kiekafobee uit Lichtervelde,die vakanties organiseert voor gezinnen met een kind met een levensbedreigende ziekte, steunen we met 2500€,. De Regenboog uit Koekelare kreeg 2668€ voor de installatie van een touchscreen. Ook steunden we het DODO project, begeleiding van zwangere druggebruikers en drugsgebruikende ouders (met kinderen van 0-3 jaar) en gaven we steun aan een drugspreventieproject in het Sint-Rembert-instituut. Een jaarlijkse steun gaat naar het Torretjeskamp van de Rotaract.

 

Belangrijke internationale steunacties uit het verleden:

Onze club steunt op deze manier al meer dan 30 jaar verschillende sociale projecten, dit zowel lokaal als internationaal. Dit zowel in handicapte zorg, basisonderwijs en technisch onderwijs, armoede bestrijding, en nog heel wat andere domeinen.

Enkele jaren geleden hebben we op internationaal gebied bijvoorbeeld de Roma zigeuners in Roemenië van water voorzien, daar is een volledig dorp uitgerust van hand-waterpompen en zijn leidingen naar de diverse huizen gelegd. Ook hadden wij een project in India waar een oftalmologisch diagnose centrum voor daklozen wordt geïnstalleerd. Vorig jaar steunde we het ontwerp van een vrieskamer voor aardappeltelers in Peru, en 2 jaar ervoor een aardappelverwerkingsmachine in Ecuador. Deze beide projecten waren in samenwerking met onder andere Trias, en het VTI Torhout.

 


Next events

more »

Latest News

more »