Rotary International

Rotary International is een vereniging van vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen die zich bewust willen inzetten voor de anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon.

Ze willen in hun beroepsleven een hoogstaande beroepsethiek uitdragen en alles in het werk stellen om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en de volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Rotary dient zich aan als een open, democratisch geleide wereldbeweging, die zich grootmoedig ten dienst stelt van de medemens, zonder enige berekening of bijbedoeling, omdat rotariërs geloven dat de voornaamste taak van een mens erin bestaat, anderen gelukkig te maken." (Centrale Raad Rotary International, 1976)

Rotary betracht de ideale dienstvaardigheid, waar ieder achtenswaardig beroep naar streeft. Daarom wil zij:

relaties en contacten voor het algemeen welzijn benutten

in ieder beroep hoogstaande ethische normen hanteren; eerbied opbrengen voor iedere nuttige bezigheid; het beroep van elke Rotariër aanzien als een mogelijkheid en gelegenheid tot maatschappelijk dienstbetoon

zowel privé als professioneel en in het openbaar het dienstvaardigheidsideaal in praktijk brengen

onder alle volkeren de goede verstandhouding, het altruïsme en de eerbied voor de vrede bevorderen, dankzij vriendschappelijkheid tussen beroepsmensen die door hetzelfde dienstvaardigheidsideaal zijn bezield.

Het criterium van de volgende 'vier vragen' bepaalt het doen en laten van een Rotariër, altijd en overal:

Is het waar?

Is het billijk voor alle betrokkenen?

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

Komt het alle betrokkenen ten goede?